Vad är en hygrometer?

En hygrometer är ett analogt eller digitalt instrument vars syfte är att mäta luftfuktigheten. Det handlar helt enkelt om mängden vattenånga som cirkulerar i luften vid en given tidpunkt.

Med en hygrometer kan man mäta såväl mer statiska nivåer av luftfuktighet (exempelvis i en källare) som plötsliga skillnader i andelen vattenånga i luften. En mätning av sistnämnda ger data som till exempel kan användas för att göra väderprognoser.

hygrometer

Hur fungerar en hygrometer?

En hygrometer består alltid av två delar, nämligen en givare och ett instrument. Givaren är den del som fångar upp andelen vattenånga och instrumentet är den del som visar det faktiska utfallet.

Förr i tiden var det ett måste att givaren och instrumentet var integrerade i varandra. Så är det inte längre. Med trådlös teknik kan givaren vara placerad ganska långt ifrån instrumentet. Ett exempel är trådlösa väderstationer.

Utfallet kan visas analogt med ett klassiskt instrument med pil och procentmarkeringar, men idag är det vanligare med digital visning. Väderstationer för hemmabruk har alltid digitala skärmar för visning av luftfuktigheten.

Hur fungerar då givaren? Vad reagerar den på? Det finns lite olika sätt att konstruera en hygrometer. Här nedan kan du läsa lite kort om några metoder.

Tidigare i historien användes så kallade hårhygrometrar. Konstruktionen är enkel, men inte särskilt exakt. Givaren i en hårhygrometer baseras på den enkla idén att ett hårstrå ökar i längd med ökad luftfuktighet. 

Vanligast idag är att utgå från att material i form av så kallade fuktkänsliga komponenter ändrar sin elektriska ledningsförmåga utifrån hur mycket fuktighet som finns i luften.

Två andra varianter av hygrometrar är psykrometer och daggpunktsmätare. Båda dessa bygger på mätningar av daggpunkten. De skiljer sig dock åt när det gäller hur mätningarna sker.

Hygrometrar i väderstationer

Majoriteten väderstationer för hemmabruk har en hygrometer. Vissa har till och med två stycken, en för mätning utomhus och en för mätning inomhus.

Väderstationens mätning av luftfuktigheten utomhus är kanske inte så intressant i sig. Att veta att luftfuktigheten är si och så många procent är nog onödigt vetande för många.

Luftfuktigheten i utomhusluften är dock intressant i samband med prognoser. Med data för luftfuktighet och uppgifter om lufttryck och temperaturer kan en väderstation göra prognoser om vädret de kommande dagarna. Det är något som många uppskattar!

Om en väderstation har en hygrometer för mätning inomhus kan den peka på behov av att öka alternativt minska luftfuktigheten.

Vad är en bra nivå för luftfuktighet inomhus?

Rekommendationen för den relativa luftfuktigheten inomhus är mellan 40-60%. Den nivån säkerställer att det varken är för torrt eller för fuktigt. Avvikelser från rekommendationen kan ge negativa effekter.

En hög luftfuktighet inomhus är inte skadligt för hälsan i sig, men den kan medföra en ökning av antalet bakterier, sporer och andra mikroorganismer.

Alltför torr luft kan också ge upphov till hälsoproblem. Speciellt är ögonen med sina slemhinnor känsliga för torr luft. En låg luftfuktighet kan leda till irritation och även inflammation. Heshet, hosta och en känsla av torr hals är andra problem som kan uppkomma vid låg luftfuktighet.

Med en väderstation eller en separat hygrometer kan du mäta luftfuktigheten inomhus och vid behov vidta åtgärder för att motverka problem.