Utbyggnad av din väderstation

En del väderstationer innehåller en fast uppsättning sensorer, moduler och mätare. Andra modeller har öppna system. För dessa sistnämnda finns möjlighet att bygga ut med fler moduler och tillbehör.

Vilka extra moduler och tillbehör som kan läggas till och kopplas till systemet beror naturligtvis på vilken tillverkare det handlar om. En del tillverkare låter dig lägga till exempelvis en regnmätare medan andra har en hel uppsättning moduler att köpa till och lägga till.

En utbyggnad av de bästa väderstationerna är inte knepig i sig. I de flesta fall behöver du bara aktivera den nya modulen och parkoppla den till din basstation. Normalt sker detta helt automatiskt och hela processen tar sällan mer än några minuter.

utbyggnad av väderstation

Extra inomhussensor

Många tillverkare av väderstationer erbjuder möjligheten att köpa till tillbehör i form av en extra inomhussensor. Idén med att göra det är att kunna mäta till exempel temperatur och luftfuktighet på fler platser än en. Ofta är räckvidden ganska god (upp till 40-50 meter) för en inomhussensor.

En extra inomhussensor kan placeras i ett annat rum, i källaren, i garaget eller kanske i växthuset på tomten. Med en extra modul får du mer nyttig data om ditt hem.

Hur många extra sensorer du kan köpa och koppla till beror på väderstation. För vissa handlar det om en extra, för andra finns egentligen ingen begränsning. Om du har en större bostad med flera olika inomhusmiljöer (källare, vind, garage, uterum med mera) finns anledning att titta på väderstationer med stöd för många sensorer.

Vindmätare

Väderstationer för privat bruk har normalt mätare för temperatur, luftfuktighet, luftkvalitet samt någon extra variabel. Vindmätare brukar dock ofta betraktas som överkurs.

För många väderstationer kan du emellertid köpa till vindmätare. En sådan är normalt i form av en anemometer och du kan mäta både vindhastighet och vindriktning. Data från vindmätaren skickas direkt till din basstation så att du kan se både aktuella och historiska siffror på displayen.

Regnmätare

Regnmätare eller regnsensorer är andra tillbehör som du kan komplettera med vid utbyggnad av din väderstation. Det är en hel del tillverkare som erbjuder dig att köpa till regnmätare som en separat modul.

Regnmätare för väderstationer har inbyggda sensorer som mäter nederbörden allteftersom den passerar genom mätaren. Det ger en mycket exakt mätning. Sensorn skickar löpande data till basstationen och displayen kan visa både nederbörden just nu och regnmängd under tidigare perioder.

Koppling till smarta hem

En annan del av frågan om utbyggnad av väderstationer är möjligheten att koppla moduler och basstation till funktioner för smarta hem. Idén med smarta hem är att automatisera och effektivisera exempelvis värmeförbrukning, energiförbrukning och luftkvalitet.

Den data som en väderstation kan leverera kan, tillsammans med funktioner för smarta hem, användas för att styra olika funktioner i hemmet. Exempelvis kan väderstationens temperaturgivare, via en app för smarta hem, styra en värmepump.

Möjligheterna med att koppla väderstationer till funktioner för smarta hem är stora redan idag. De kommer dessutom att bli större i framtiden. Spelar det då någon roll vilken väderstation du väljer? Det spelar roll. Om du vill automatisera och effektivisera hemma behöver du en väderstation som kan anslutas till smarta hem-controller.